Versenykiírás 2023/2024

A REFORMula Challenge Innovációs Verseny 2024-es évadára maximum 5 fős középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A csapatoknak az alábbi három feladattípusból tetszőleges kettőt kell megoldaniuk és a megoldást a megadott határidőig megküldeniük a szervezőknek a további egyéb feltételek betartása mellett.
Mindegyik feladattípus 0-100 pont között kerül értékelésre és a csapat által elért összes pontszáma az általa leadott két feladattípus megoldásából kerül meghatározásra. A meghatározás úgy történik, hogy amelyik feladattípusra adott megoldása több pontot szerez, annak a pontszáma 0,65-tel, a másiknak a pontszáma pedig 0,35-tel kerül súlyozásra. Az összes pontszámot a két súlyozott pontszám összege adja, amely legfeljebb 100 pont lehet.
A fentebb részletezett módon kapott összesített pontszám képezi a csapatok sorrendjének, valamint a BME Intézményi pontok odaítélésének az alapját. Az 5 legmagasabb pontszámú csapat meghívásra kerül a REFORMula Challenge Innovációs Verseny döntőjére, ahol egy első, két második és két harmadik helyezés kerül kiosztásra további helyszíni feladatok megoldását követően.

A versenykiírás letölthető pdf formátumban IDE KATTINTVA.

I. feladattípus: Vezetéstámogató mobilapplikáció funkciótervezése közúti járművek számára

A feladat célja egy közúti járművek kidolgozott vezetéstámogató algoritmushoz kapcsolódó mobilapplikáció funkciótervezésének vázlatos megvalósítása. A vezetéstámogató algoritmus célja, hogy a jármű (előre megadott, pl. Google Maps) útvonalán lévő domborzati viszonyok, sebességkorlátozások, forgalmi viszonyok alapján egy energiatakarékos sebességet javasoljon a vezető számára. A mobilapplikáció a tanácsadást a jármű haladása során folyamatosan végzi, azaz a járművezetőnek folyamatosan értesülnie kell az applikáció által eredményül adott sebességről, vagy arról, hogy éppen gyorsítania, illetve lassítania kell a vezetőnek.

A mobilapplikáció motorját egy, a SZTAKI-ban már kidolgozott és tesztelt algoritmus adja. A verseny során nem kell ezt az algoritmust elkészíteni, sem konkrétan alkalmazni. Az algoritmus leírásáról IDE KATTINTVA információk találhatók. A versenyben a csapatok feladata feltárni, hogy a potenciális felhasználóknak milyen igényei lennének egy ilyen alkalmazással szemben, milyen funkciókat kellene tudnia egy ilyen applikációnak, illetve felhasználóbarát formában miként lehetne az alkalmazást a járművezetők kezébe adni.

A csapatok által elvégzendő konkrét feladatok minimális köre az alábbi:

 • Kismintás közvéleménykutatás elvégzése és értékelése (minimum 30 fő) a felhasználói igények vonatkozásában.
 • Az applikáció funkcióinak megfogalmazása szöveges formában (NEM programkóddal!) minimum kettő A4-es oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel.
 • Az applikáció felhasználóbarát kinézetének tervezése, azaz az applikáció egyes ablakainak design-ja jpg, pdf, ppt stb. formátumban.

A beküldött munkák értékelésének legfontosabb szempontjai, hogy mennyire megalapozott a kismintás közvéleménykutatás által a funkcióterv, a design felhasználóbarát volta, illetve a funkció megvalósíthatósága (realitása).

II. feladattípus: Bibliai alapokon érvelni képes chatbot tanítása önvezető járművek etikai problémáinak megoldására

A feladat célja egy ChatGPT 3.5 beszélgetésfolyam létrehozása, amelyben a csapat (promt ablakon beadott instrukciók segítségével) megtanítja a chatbotot a csapat preferenciái szerint érvelni. A konkrét érvelési feladat egy műszaki-etikai probléma, önvezető járművek etikus mozgásának kontextusában. Ez a feladattípus részben a REFORMula Challenge 2023. évi versenyének egyik feladatára épül, de attól elkülönül. A ráépülés azt jelenti, hogy a 2023. évben a feladatot megoldó egyes csapatok megoldásait (anonim módon A, B, C megjelöléssel ellátva) közzétesszük, és ezek segíthetik a 2024-es versenyfeladat megoldását. A minta megoldások IDE KATTINTVA érhetők el. Az elkülönülés azt jelenti, hogy a 2024-es versenyfeladat megoldásában nem kell használni ezeket a minta megoldásokat, illetve hogy a 2024-es feladat célkitűzése eltér a 2023. évitől.

Az érvelésre tanított chatbotnak képesnek kell lennie választ adnia egyes kérdésekre, amelyek közül 5-öt előre közlünk a csapatokkal (ld. IDE KATTINTVA), 2-t pedig egy részbeküldési határidő után. A feladat megoldás első lépéseként a csapatnak meg kell fogalmaznia egy bibliai alapokra épülő központi igazságot, amelyben – a tavalyi évtől eltérően – hangsúlyt kell kapnia önvezető járművek etikus együttműködésének. Ezt a központi igazságot a csapatnak el kell tudnia magyarázni úgy a chatbotnak, hogy az előre kiadott 5 kérdésre olyan választ adjon a chatbot, amit a csapat vár. A chatbot direkt instrukciókkal történő tanítása szabálytalan (azaz pl.: ezt válaszold erre a kérdésre stb.), hanem ehelyett rá kell vezetni a chatbot-ot az általuk helyesnek gondolt válaszra (ez most a tanítási folyamat lényege). Eddig kell eljutni 2024. március 20. (szerda) 24:00-ig, és az így keletkezett beszélgetésfolyamot meg kell osztani a ChatGPT share opciója segítségével a szervezőkkel. Ezt követően, 2024. március 21-én a feladatot beküldő csapatok részére kiküldjük a további 2 tesztkérdést, amelyet ugyanebben a beszélgetésfolyamban (egymás után) fel kell tenni a ChatGPT-nek. Ekkor már tanításra, illetve további konverzióra nincs lehetőség (szabálytalan), csak a két kérdés feltételére. A bővített beszélgetésfolyamot ismét meg kell osztani a szervezőkkel a lentebb adott beküldési határidőig.

A csapatok által beküldendő eredmények:

 • A tanítást bemutató beszélgetésfolyam (benne az 5 kérdéssel) 2024. március 20. (szerda) 24:00-ig.
 • A teljes beszélgetést (benne 5+2 kérdéssel) bemutató beszélgetésfolyam.
 • Külön dokumentumban: a megfogalmazott központi igazság (minimum 1.500 karakter), illetve az 5+2 kérdésre adott válaszok (kérdés-VÉGLEGES válasz struktúrában, a válaszok a beszélgetésfolyamból KIMÁSOLVA).

A beküldött munkák értékelésének legfontosabb szempontjai, hogy a központi igazság mennyire biblikus megalapozottságú, figyelembe veszi-e az együttműködés szempontját, az 5 előre kiadott kérdésre adott válasz mennyiben illeszkedik a központi igazsághoz, valamint a 2 tesztkérdésre mennyire tudott a központi igazság és az 5 előre kiadott kérdés fényében konzekvensen, a megfogalmazott biblikus alapoknak megfelelően reflektálni a chatbot.

III. feladattípus: Etikus manőverezést megvalósító önvezető járművek együttműködésének tervezése

A feladat célja önvezető járművek ütközési arányának csökkentése egy konkrét balesetveszélyes szituációban, egy kiadott Python algoritmus hangolásán keresztül. A balesetveszélyes közlekedési szituáció kapcsolódik a 2023. évi REFORMula Challenge egyik feladatához, azonban attól elkülönül. A kapcsolódás azt jelenti, hogy a járművek mozgása mögött egy etikus mozgást tervező algoritmus áll a 2023. évi egyik feladat alapján, amelyet a szervezők saját megoldásként készítettek és publikáltak. A publikáció elérhető ITT, a Python kód és annak rövid leírása pedig letölthető IDE KATTINTVA. Az elkülönülés azt jelenti, hogy a 2024. évi feladat célja eltér a 2023. évi feladatétól, azaz a 2023. évi versenyben részt nem vevő csapatok semmilyen hátrányban sincsenek a 2023. évi résztvevőkhöz képest.

A kiadott Python kód mögött lévő algoritmus – amint a publikáció is bemutatja – egyetlen önvezető jármű mozgástervezését foglalja magában, azaz nincs egy másik ugyanilyen járművel való együttműködésre tervezve. Részben ezen okból kifolyólag a két jármű ugyanabban a közlekedési szituációban nem mindig képes elkerülni olyan ütközéseket, amelyeket egyébként összehangolt mozgással képes lenne. A csapatok feladata úgy hangolni a járműirányítási algoritmus egyes paramétereit, illetve tetszés szerint a kód további részeit, hogy ugyanazon közlekedési szituációban, különböző kezdeti értékek melletti esetekben (40 db) a lehető legkevesebb ütközés jöjjön létre. A hangolás és esetleges további módosítások során arra kell figyelniük a csapatoknak, hogy a két járműnek ugyanolyan algoritmust kell használnia, azaz a két jármű mögötti algoritmus nem módosítható eltérően.

A csapatok által beküldendő eredmények:

 • A kész programkód, valamint a módosítások rövid összefoglalása azok indoklásán keresztül (minimum egy A4-es oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, szimpla sorközzel), bemutatva az elért végleges ütközési arányt.

A beküldött munkák értékelésének szempontja, hogy a 40 esetben hány ütközésmentes esetet sikerült a csapatnak elérnie. Amennyiben holtverseny, vagy ahhoz igen közeli állapot alakul ki a csapatok között, az esetek számát az értékelések során további esetekkel bővíthetjük (ugyanazon szituáció mellett). Ennek megfelelően az értékelés szempontja, hogy mennyire általánosan képes jól működni az algoritmus.

Határidők:

 • Beküldési határidő: 2024. március 24. (vasárnap)
 • Elődöntő eredményének kihirdetése: 2024. április 5. (péntek)
 • Döntő: 2024. április 16. (kedd), a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Szakmai Napjának keretében, személyes részvétellel (Budapest, BME)
 • Beküldés módja: a határidő előtt kiadott feltöltő linken keresztül.

További fontos információk:

A BME Intézményi pontjainak számítása az Egyetem mindenkor hatályos számítási rendje szerint történik. A verseny lezárását követően (várhatóan 2024 áprilisának végén) az Intézményi pontot szerző csapatok tagjainak számára igazolást állítanak ki a szervezők. Jelen versenykiírás időpontjában a pontszámítás rendje a következő: a verseny első három helyezettje 60 Intézményi pontot szerez, azon további résztvevők akik legalább 40 pontot elértek a versenyben, 30 Intézményi pontot szereznek (minden csapattag). Amennyiben egy résztvevő több REFORMula Challenge Innovációs Verseny során is szerez Intézményi pontot, azok  közül a legmagasabb kerülhet beszámításra a felvételi eljárás során (a REFORMula Challenge-en szerzett Intézményi pontok nem halmozhatók).

A versenynek a 2024-es évben 2000 Ft/fő részvételi díja van, amelyet a lentebbi adatokkal megadott, a Mérnökmisszió Alapítvány bankszámlaszámára történő utalással kell befizetni minden csapattagnak, csapatonként lehetőleg egy összegben legkésőbb 2024. március 24-ig. Ennek hiánya esetén a megoldások nem kerülnek értékelésre. A részvételi díjakkal a REFORMula Challenge Innovációs Verseny szervezését, lebonyolítását és további fennmaradását támogatják a jelentkezők adomány formájában.

Utalási információk:
Számlatulajdonos neve: Mérnökmisszió Alapítvány
Számlavezető bank: MBH Bank
Számlaszám: HU61 – 10101494-04916100-01005001
Közlemény: kérjük feltüntetni a “REFORMula adomány” kifejezést, illetve a csapat nevét. PÉLDA: “REFORMula adomány, MenőCsapat”

A verseny legfontosabb elnyerhető díja a BME Intézményi pontszáma. Emellett a helyezett csapatokat további kis értékű tárgyi nyereményekkel is támogatjuk. Továbbá, a szakmai támogatók által legjobbnak ítélt munkákat benyújtó kiválasztott csapatok lehetőséget kaphatnak arra, hogy megoldásaikat 2024 nyarán valós járműves környezetben kipróbálják, illetve a BME Középiskolás TDK verseny keretében, szakmai mentorálás mellett továbbfolytassák.

Kapcsolat és további információk:

Kérdéseiket, megjegyzéseiket örömmel fogadjuk a szervező e-mail címén: mernokmisszio [kukac] gmail.com és egyidejűleg kérjük, hogy másolatban a nemeth.balazs [kukac] kjk.bme.hu címre is küldjék meg levelüket.