III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó

A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Mérnökmisszió közös szervezésében 2018 február 23-án szombaton kerül megrendezésre a III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó a Kerület székházának dísztermében (1092 Budapest, Ráday utca 28). A találkozóra várjuk a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekhez tartozó mérnököket, érdeklődő munkatársaikat és a mérnökhallgatókat. A Mérnöktalálkozón való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehetséges megtenni.

A Találkozó színes programja a különböző mérnöki területen hivatásukat végzők számára kínál lehetőséget arra, hogy szakmaiságukat és református hitbeli értékeiket és érdeklődésüket ötvözze.A Mérnöktalálkozó kitűzött témája a mérnöki beruházások, amiket református keresztyén szemszögből tervezünk megvizsgálni a találkozó kereteinek megfelelő léptékben és terjedelemben. Az idei Mérnöktalálkozó kitűzött témája a mérnöki beruházások, amiket református keresztyén szemszögből vizsgálunk meg a találkozó kereteinek megfelelő léptékben és terjedelemben. A Találkozó témája és keresztyén nézőpontja szempontjából hangsúlyosnak látjuk, hogy minden beruházás a jövőt érintő döntés, ami mögött hitbeli meggyőződés is áll. A Mérnöktalálkozó címét is ennek megfelelően a jelenben hozott döntések jövőbeli hatására irányuló jézusi mondat szerint választottuk meg:

Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is
- mérnöki beruházások református szemmel -

9:00-9:05       Megnyitó
9:05-9:15       Igeolvasás és imádság

9:15-9:45       Beruházási szemlélet a Bibliában (Esztergály Előd Gábor)
Hogyan vezethet minket Isten a beruházásainkban? Van-e rendelt ideje, mit ad meg hozzá és mi a hit lépése? Válhatnak számunkra kísértéssé a beruházási lehetőségek, az ezzel sokszor összefonódó anyagiak és a dicsőségvágy, esetleg a megalománia? Az előadás bibliai támpontokat ad számunkra, hogyan tudunk a beruházásainkkal kapcsolatos kérdéseinkre jó válaszokat találni.

esztergaly_elod_gabor

Esztergály Előd Gábor Csömör és Nagytarcsa református gyülekezeteinek lelkipásztora, közgazdász. A Csömörön jelenleg is folyó templomépítés kapcsán testközelből tapasztalja az egyházi beruházás örömeit és nehézségeit. Véleménye szerint ez egy hosszútávú beruházása Istennek, amelynek a hasznát (lelki és fizikai értelemben egyaránt) nemcsak a jelenlegi gyülekezet élvezheti, hanem a jövő nemzedékei is. Vallja, hogy a templomépítés egyedül Isten akaratából valósulhat meg, ami egyúttal jele annak, hogy az Úrnak tervei vannak a gyülekezettel.


9:45-10:15     Nemzeti beruházások jövőszemlélete (Dr. Fürjes Balázs)
Az előadás egy mélyebben betekintést enged abba, Magyarország Kormányának jövőbe vetett hite szerint a magyar nagyberuházások hogyan szolgálják Nemzetünk gyarapodását, lelki és szellemi megújulását.

furjes_balazs

Dr. Fürjes Balázs a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Számos jelentős vállalati és nemzeti beruházásban vállalt szerepet vállalatvezetőként és kormánytisztviselőként. Szakmai tevékenysége mellett részt vett a Református Cursillo Mozgalom alapításában.

 

 

10:15-10:45   Kávészünet

10:45-12:15   Fórumbeszélgetések (párhuzamosan):

Egyházi épületberuházások (Esztergály Előd Gábor, Seres László, Veres Sándor)
A fórumbeszélgetés témája a Dunamelléki Református Egyházkerületben folyó egyházi épületberuházásokhoz kapcsolódó kihívások és lehetőségek áttekintése, mint például templomépítések, parókiaépítések, energetikai korszerűsítések.

esztergaly_elod_gaborEsztergály Előd Gábor Csömör és Nagytarcsa református gyülekezeteinek lelkipásztora, közgazdász. A Csömörön jelenleg is folyó templomépítés kapcsán testközelből tapasztalja az egyházi beruházás örömeit és nehézségeit. Véleménye szerint ez egy hosszútávú beruházása Istennek, amelynek a hasznát (lelki és fizikai értelemben egyaránt) nemcsak a jelenlegi gyülekezet élvezheti, hanem a jövő nemzedékei is. Vallja, hogy a templomépítés egyedül Isten akaratából valósulhat meg, ami egyúttal jele annak, hogy az Úrnak tervei vannak a gyülekezettel.

 
Seres László seres_laszloaz Asset Ingatlan Management Kft. ügyvezetője. Okleveles építőmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.Huszonötéves szakmai pályafutása során számos sikeres ingatlanfejlesztési projektet irányított, elsősorban kereskedelmi létesítmények építésével, bővítésével kapcsolatos beruházások teljeskörű lebonyolítását végezte. Szakmai feladatai mellett a Budahegyvidéki Református Gyülekezet presbitere. 

 

 veres_sandorVeres Sándor a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, okleveles villamosmérnök, a Csillaghegyi Református Gyülekezet gondnoka. Szolgálatához kapcsolódva jelentős számú templom, parókia és további egyházi épületberuházást, korszerűsítést vezet és felügyel a Dunamelléken.

 

 

Gazdasági célú beruházások (Árvai Csaba, Dr. Szalai Zsolt, Szücs Attila)
A fórumbeszélgetés célja a gazdasági célú magyar mérnöki beruházásokhoz kapcsolódó kérdések megvitatása, különösen az etikai, társadalmi, fenntarthatósági és finanszírozási kérdések.

arvai_csabaÁrvai Csaba közgazdász, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beruházási igazgatója. Egyetemi megbízatása előtt több minisztériumban (Pénzügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma) végzett közszolgálatot főosztályvezetőként, a Magyar Államkincstárban elnökhelyettesként, illetve dolgozott állami vállalatnál szociális szférában vezető beosztásban.

 

 
szalai_zsoltDr. Szalai Zsolt közgazdász, az elmúlt 25 évben felsővezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Szakterülete a vállalatfinanszírozás, tőkepiaci befektetések, a projektfinanszírozás és az innováció menedzsment. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. 2016 óta a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, 2018 óta a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. 

 

 szucs_attilaSzücs Attila gépészmérnök, a haszongépjármű kereskedelmi üzletággal foglalkozó Eurotrade Kft ügyvezetője, amelyet családi vállalkozásból épített fel nagyvállalattá. Cégvezetési elveihez hozzátartozik az erkölcsi és etikai normák kötelező betartása, illetve, hogy a leányvállalatok által megtermelt hasznot tőkekivonás helyett a fejlesztésükre fordítja. A Zsinat Gazdasági, valamint Oktatási Bizottságainak tagja.

.

 

Beruházás a gyülekezetbe (Bacskai Bálint, Böttger Antal, Dr. Harmathy András)
A fórumbeszélgetés során a beruházásoknak egy különleges, ámde annál fontosabb formája kerül terítékre, úgymint a gyülekezetekbe történő lelki jellegű beruházások. A beszélgetésben arra keressük a választ, egy gyülekezetben élő mérnök hogyan tudja elősegíteni a gyülekezetépítési folyamatot.

bacskai_balintBacskai Bálint a Józsefvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztora, számos budapesti missziói kezdeményezés motorja. Vallja, hogy Isten szereti a várost. Nem az a fontos, hogy mi mit akarunk itt, hanem hogy Isten szereti az embereket, és meg akarja változtatni a várost, jobb hellyé akarja azt tenni.

 

 
Böttger Antal bottger_antal2001-től a Dunaújvárosi Református Egyházközség, illetve a kapcsolódó kisebb szórványgyülekezetek lelkipásztora. Aktívan rész vesz új gyülekezetek lelkipásztorainak továbbképzési programjában, illetve kiemelt figyelmet fordít az Egyházkerület gyülekezetalapításaira. 

 

 harmathy_andrasDr. Harmathy András a Szentendrei Református Gyülekezet vezető lelkipásztora, korábban Szigetszentmiklóson végzett gyülekezetalapítási szolgálatot lakótelepi környezetben élők számára. Teológiai doktori dolgozatát arról a kérdésről írta, mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek munkájukat Isten szolgálataként végezzék.

 

 

12:15-12:45   Bizonyságtétel (Szücs Attila)
12:45-13:00   Zárszó
13:00-             Fogadás

A program IDE kattintva tölthető le pdf formátumban.
A korábbi, közel 150 mérnök jelenlétében megrendezett Mérnöktalálkozóinkról IDE kattintva olvashatnak.

A mérnöktalálkozó, mint fórum létrehozásával a szervezők hármas célt fogalmaztak meg. Egyfelől célul tűzik ki a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekben élő mérnökök közötti kapcsolati háló erősítését. Másfelől az ember technológiai lehetőségeit túlhangsúlyozó világban célul tűzik ki a református identitás erősítését a mérnöki hivatást végző gyülekezeti tagokban. Harmadrészt, szeretnék egy szakmai műhely alapjait letenni, amely a mérnökhallgatók református szellemiségű szemléletformáló képzésének részévé lehet.

A mérnöktalálkozó motivációját az adta, hogy egyházunkban a református gondnokok és presbiterek jelentős arányban a mérnöki hivatást végzők közül kerül ki. Ennek egyik kézzelfogható magyarázata abban rejlik, hogy egyházközségeink életében folyamatosan szükség mutatkozik a műszaki feladatokat ellátó tisztségviselőkre, valamint az általuk képviselt jellemzően gyakorlatias, problémamegoldás-orientált, rendszerszemléletű gondolkozásra, amely a mérnöki munka sajátja. A mérnöktalálkozó aktualitása továbbá a magyar gazdasági helyzet felől nézve különösen is jól megvilágítható. A mérnöki szakma és a mérnöki tevékenységek súlya a gazdaságban ugyanis jelentős növekedésnek indult az elmúlt években, és az előrejelzések szerint a jövőben további bővüléssel lehet számolni. A műszaki területen működő ipari és szolgáltató vállalatok jelentős számú mérnöknek és informatikusnak biztosítanak munkahelyet, valamint a munkaerő igényük a további beruházásokkal összefüggésben folyamatosan emelkedik. A változó munkaerőpiaci trendeket a magyar felsőoktatási politika is igyekszik követni, aminek következtében a műszaki felsőoktatási intézmények támogatottsága, hallgatói létszámkerete és a felsőoktatásban elfoglalt súlya fokozatosan növekszik.